Про ліцензування посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Законом України “Про зайнятість населення” визначено, що громадяни України мають право займатися трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена законодавством України та держави перебування. Знайти іноземного роботодавця можливо самостійно, за сприянням приватних агентств зайнятості чи державної служби зайнятості.   
Згідно статті 38 вказаного Закону діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню. Пунктом 20 частини 1 статті 7 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” визначено, що ліцензуванню підлягає вид господарської діяльності – посередництво у працевлаштуванні за кордоном Переліком органів ліцензування, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 05.08.2015 № 609 (із змінами), визначено, що органом ліцензування виду господарської діяльності - посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
З переліком ліцензіатів є можливість ознайомитися на Інтернет-сторінці вказаного Міністерства (адреса www.me.gov.ua, рубрика “Діяльність” - “Трудова міграція” - “Посередництво у працевлаштуванні за кордоном” - “Прийняті рішення”) та Державного центру зайнятості (адреса www.dcz.gov.ua, розміщено загальний перелік суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні (ліцензіати та приватні агентства зайнятості, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні), та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців).

Заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С.

Comments