ЗАКОНОДАВСТВО

 Міжнародні документи з гендерної рівності • Хронология международных событий и договоров о продвижении гендерного равенства
 • Загальна декларація прав людини
 • Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
 • Декларація про рівноправність жінок та чоловіків
 • Пекінська декларація 
 • Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

Національна нормативно-правова база з гендерної рівності  

 • Угода між Державним комітетом України у справах сім'ї та молоді і Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації про співробітництво у сфері сімейної політики та забезпечення гендерної рівності  
 • Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
 •    Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 роки
 • Закон Украіни "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"  
 • Про схвалення Концепції Державної програми з утвердження ґендерної рівності
 • Про підготовку та проведення  Року ґендерної рівності 
 • Про консультативно-дорадчі органи з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми 

Місцеві нормативні акти з гендерної рівності Кіровоградський регіон

 • Обласна програма з утвердження гендерної рівності на період до 2010 року
 • Про підготовку та проведення в області Року ґендерної рівності