ОІКГЦ

  Обласний інформаційно-консультативний гендерний центр
(ОІКГЦ)

                                               

Мета

 Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві.

Популяризація політики рівних можливостей в соціальному, економічному, політичному і культурному житті України.

Здійснення права жінок і чоловіків на отримання якісної своєчасної інформації.

Напрямки діяльності ОГІЦ

 Інформаційна підтримка громадських організацій міста з гендерного спрямування. Поповнення ОГІЦ інформаційними матеріалами з питань гендеру та гендерної рівності.

Розкриття змісту спеціалізованого фонду ОГІЦ з використанням комп’ютерних довідково-пошукових програм, вебліографії.
Доступ до гендерних ресурсів в Інтернет.
Інформаційна підтримка ОГІЦ  на сайті ОЖІС.

Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, тренінгів, спрямованих на забезпечення рівних прав жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності українського суспільства.

Консультації юриста в часи роботи юридичної приймальні (щочетверг)


 

КОНТАКТИ

м.Кіровоград,
вул.Велика Перспективна,24
кімн.106
тел.38(0522)361033
e-mail: www: http://www.ozis.kr.ua

Години роботи:
понеділок - четвер
 09.00-14.00;