Новини‎ > ‎

В Україні розпочато перший етап соціологічного дослідження в рамках проекту з протидії насильству над жінками

В Україні розпочато перший етап соціологічного дослідження в рамках проекту з протидії насильству над жінками

У березні 2012 року МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» розпочала 1-ий етап 3-етапного соціологічного дослідження в рамках проекту: «Свобода від насильства: Розширення прав та можливостей дівчат та жінок у складних життєвих обставинах».

Дослідження проводить Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» у співпраці з Міжнародним Гуманітарним Центром «Розрада». 

Дослідження буде проведено у м. Києві з березня по квітень 2012 року. 

Протягом 1-го етапу дослідження заплановано: 
1. Дослідити: 
- соціальний портрет, потреби (в т.ч. щодо видів допомоги та послуг) дівчат і молодих жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах (із особливим фокусом на вразливих до ВІЛ, ВІЛ-позитивних, тих, які живуть або більшу частину часу проводять на вулиці), які зазнали насильства або належать до групи ризику, а також їхніх чоловіків (партнерів) та хлопців і чоловіків з їх оточення, які вчиняють насильство або належать до групи ризику (далі – цільова група); 
- перелік та зміст послуг, допомоги з попередження або припинення насильства для жінок та дівчат з цільової групи, що надаються в умовах цілодобового або денного стаціонарів, шляхом консультування по телефону; рівень їх поінформованості про можливості отримання допомоги; та шляхи інформування; 
- усвідомлення цільовою групою поняття «насильство», ставлення до такого явища та проявів насильства; 
- основні фактори, що спричиняють прояви насильства щодо дівчат та жінок, які належать до цільової групи, в т.ч. чи є наявність ВІЛ-позитивного статусу однією з причин вчинення насильства та чи є випадки інфікування ВІЛ у наслідок насильства. 

2. Провести опитування експертів, які працюють у сфері попередження насильства на національному та місцевому рівнях (серед працівників центральних органів виконавчої влади, державних та неурядових організацій, науковців, надавачів послуг тощо), та дослідити: 
- організації, які працюють у сфері попередження насильства; які види допомоги (послуг) вони надають; 
- нормативно-правові документи, інструменти, методики, що використовують в роботі організації, структури, заклади у сфері попередження та реагування на випадки насильства, в т.ч. щодо дівчат і жінок, які належать до цільової групи; 
- механізми взаємодії у виявленні та наданні допомоги, соціальних послуг постраждалим від насильства жінкам, в т.ч. дівчатам та жінкам, які належать до цільової групи; 
- наявні (розроблені, затверджені, впроваджені) програми роботи у сфері попередження насильства, в т.ч. в роботі з цільовою групою (освітні, корекційні); рівень ефективності цих програм; 
- наявні (розроблені, затверджені, впроваджені) програми підготовки фахівців з питань попередження насильства, в т.ч. у випадках роботи з дівчатами і жінками, які належать до цільової групи; 
- проблеми, які виникають у проведенні роботи з попередження насильства, в т.ч. з цільовою групою, при взаємодії різних установ, організацій, закладів (від виявлення до забезпечення комплексного ведення випадку); 
- аспекти, питання, які потребують вдосконалення при організації взаємодії у виявленні та наданні допомоги цільовій групі. 

За результатами проведеного дослідження буде підготовлено аналітичний звіт з висновками та рекомендаціями, які будуть використані для розробки і впровадження в рамках проекту: 
- механізму взаємодії органів державної влади, установ і організацій із надання допомоги жінкам, які потерпіли від насильства. 
- навчальної програми з питань запобігання насильству для фахівців (соціальних служб, охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, громадських організацій). 
- навчальних програм для жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах, та для чоловіків з питань запобігання насильству. 

Проект «Свобода від насильства» УФГЗ реалізує за фінансової підтримки Агенції ООН UN WOMEN. Метою проекту є розбудова в Україні правової системи та системи надання послуг щодо реагування на та протидії насильству над жінками в складних життєвих обставинах, з особливим фокусом на ВІЛ-позитивних жінках та дівчатах і жінках, які живуть або значну частину часу проводять на вулиці. 


Джерело : www.healthright.org.ua
Comments