Новини‎ > ‎

Громадська школа дієвих практик Європейського Союзу

Член Кіровоградської обласної інформаційної служби з актуальних питань жіноцтва Світлана Приймак восени 2015 року пройшла конкурсний відбір і стала учасницею Громадської школи дієвих практик ЄС.  Проект «Громадська школа дієвих практик ЄС» організовується Інститутом Європейської Політики (Берлін, Німеччина), Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (Чернігів, Україна) та Одеською обласною організацією ВГО «Комітет Виборців України» (Одеса, Україна) за підтримки Федерального Закордонного Офісу Німеччини.Мета проекту – сприяти зміцненню потенціалу українських організацій громадянського суспільства в контексті реалізації Угоди про Асоціацію між Європейським Союзом та Україною (в т.ч. розбудови Поглибленої та Всеохоплюючої Зони Вільної Торгівлі) для надання змоги зацікавленим учасникам проекту впливати на процеси в даній сфері.
Відібрані  на конкурсній основі 25 представників неурядових громадських організацій з 8 областей України (Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської) взяли участь у трьох семінарах, які відбувалися протягом листопада 2015 року - січня 2016 року в м. Одеса. Семінари були присвячені реалізації Угоди про Асоціацію між Європейським Союзом та Україною / Поглибленої та Всеохоплюючої Зони Вільної Торгівлі (УА/ПВЗВТ) та спрямованих на посилення спроможності організацій-учасників у наступних напрямках:
         - зміст та наслідки впровадження УА/ПВЗВТ;
-  інструменти моніторингу та впливу на процес реалізації УА/ПВЗВТ;
-  мережування та посилення інституційної спроможності; 
- менеджмент комунікацій з громадськістю («Public  Communication  Management»); 
- фандрейзинг та ознайомлення з «Європейським інструментом сусідства» («European                            Neighbourhood Instrument»); 
- розробка стратегії моніторингу та проектних ідей для  підвищення ефективності/контролю/                прозорості процесу реалізації УА/ПВЗВТ в Україні.

 

 
Серед викладачів школи були представники закордонних організацій громадських об’єднань - Мартін Штайн, менеджер проектів, Інститут Європейської Політики (Берлін), Карол Мойковскі, Експерт та Координатор проектів, Громадська мережа Watchdog Poland (Варшава), Анне Берчо, старший менеджер проектів Інституту Європейської Політики (Берлін), Неда Живанович, програмний співробітник Молодіжного Освітнього Комітету (Белград), Петро Хенцлер, член правління, тренер Школи Асоціації NGO STOP (Варшава), Іван Кнежевич,  Заступник Генерального секретаря «Європейський рух в Сербії» (Белград). Так й представники України -  Анатолій Куцевол, заступник Директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції, начальник Управління стратегічного планування (Київ), Юрій Вдовенко, член Керівного комітету Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства, Координатор 2-ї робочої групи «Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС» (Київ) Зоряна Міщук, Координатор робочої групи №11 Платформи громадянського суспільства «Україна-ЄС» (Київ), Світлана Зайцева, старший експерт з питань торгівлі, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (Київ), Анатолій Бойко, Голова Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» (Одеса), Вікторія Тараненко, старший експерт, недержавна Молодіжна Організація Асоціації "We Plus" (Одеса). 

Власне зміст  програми Школи був насичений. Багато часу приділялося теорії:  вивченню ключових термінів, завдань та інструментів європейської політики  стосовно України, політики добросусідства, перспектив реформи політики, цілей, структури логіки Угоди про асоціацію між ЄС УА/ПВЗВТ. Моніторингу процесу впровадження УА/ПВЗВТ, фінансуванню та комунікаційній складовій проектів.  
Висновки, які були зроблені після циклу семінарів: громадський організаціям напрацювати спільну програму  популяризації ідей Євроінтеграції,  які допоможуть  зрушити Україну в напрямку до ЄС. Для цього потрібно створити урядові програми, де НУО бере на себе роль посередника між урядом  та ЗМІ. Має бути повна прозорість доступної інформації  для ЗМІ та НУО. На локальному рівні громадські організації  можуть проводити конкретні заходи  (навчання для державних службовців, дебати на локальних рівнях для розуміння переваг угоди про Асоціацію).
 
Звісно не можна говорити, що початок покладено, адже країна упевнено рухається на шляху до євроінтеграції, оскільки це є довгостроковою стратегією держави. Проте є потреба активного залучення української спільноти в цей процес  через активну участь громадських організацій.  Це можна зробити через співпрацю представників уряду, ЄС, ЗМІ до активної участі  в обговоренні  процесу євроінтеграції з локальними громадами в Україні. Громадські організації  можуть пропонувати власну експертну оцінку  і просити залучення до процесу прийняття рішень, оскільки ми є активним  учасником процесу євроінтеграції. В умовах сьогодення громадські організації  мають дуже важливі завдання: стосовно уряду  - просити  уряд брати до уваги позицію громадянського суспільства і громадян Україна. Стосовно інститутів Євросоюзу  - просити  звертати увагу на позицію громадян на локальному рівні, а не залишатися тільки на рівні уряду. Стосовно ЗМІ -  просити журналістів  про підтримку інформування громадян про  процес євроінтеграції.  Таким чином, громадська школа дієвих практик  ЄС поклала початок у  пріоритетах роботи організацій громадського сектору центральних та південних областей України.  

Comments