ОЖІС‎ > ‎ПРО НАС‎ > ‎

ІСТОРІЯ


Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва (ОЖІС) - громадська неприбуткова організація.  Заснована та зареєстрована в 1996 році групою жінок з обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д.І. Чижевського.

Напрямки діяльності організації.

1. Розвиток громадянського суспільства в Україні

2001-2002    проект - "Мережа громадянської освіти"
за підтримки Національного Фонду Демократії США
Проект став закономірним етапом роботи, спрямованої на стійкий розвиток демократизації суспільства, громадських організацій в області. Він передбачав організацію і відкриття інформаційно-ресурсних центрів по обслуговуванню органів влади, громадських організацій, громадян обраних районних міст на базі центральних районних бібліотек шляхом впровадження комп'ютерних технологій. В рамках проекту кожен центр отримав комп'ютер, принтер, оплату Інтернет-зв'язку на один рік, можливість придбати періодичні видання та нову літературу відповідної тематики: про верховенство закону, лідерство, права людини, громадянське суспільство, тендерну рівність та базу даних нормативно-правових актів законодавства України "Ліга-Закон".

2002-2003    проект - "Мережа громадянської освіти-2"
за підтримки Національного Фонду Демократії США
Завдяки реалізації проекту в області на базі центральних районних бібліотек відкрито ще 3 інформаційно-ресурсних центрів. Загалом мережа громадянської освіти на цей час охоплює представників органів влади, громадських організацій, громадян 1 районних міст. Проект дозволив продовжити впровадження новітніх комп'ютерних технологій, навчання навичкам пошуку Інформації в Інтернет, забезпечив вільний доступ громадян до інформації. Під час освітніх семінарів, організованих членами ОЖІС, громадяни визначених регіонів мали можливість також отримати роздаткові матеріали з актуальних проблем суспільства, а саме: „Що таке третій сектор", „Як зареєструвати громадську організацію", „Толерантність", „Як голосувати" та інші.

2003-2004 проект - "Підтримка мережі громадянської освіти: Електронне урядування - нові кроки розвитку громадянського суспільства у Кіровоградській області"
за підтримки Національного Фонду Демократи США
Реалізація проекту допомогла громадянам невеликих міст області отримати реальну можливість зробити "перші кроки" до електронного урядування за допомогою Інтернет-технологій, а саме, оволодіти навичками інтерактивного спілкування; прийняти участь у роботі чатів з представниками влади та НДО; створити веб-сторінки інформаційно-ресурсних центрів власними силами після навчань, проведених на базі ОЖІС, з подальшим представленням на їх сторінках документів місцевої влади та місцевого самоврядування; взяти участь у роботі одноденних семінарів з питань електронного урядування у кожному інформаційно-ресурсному центрі із запрошенням представників влади та НДО кожного району, де учасники розглядали „електронне урядування" як один із напрямків розвитку громадянського суспільства, як шлях, спрямований на те, щоб зняти бар'єри спілкування між владою та громадянами в плані поінформованості та дати можливість останнім брати участь в розробці тих чи інших рішень.

2004-2005    проект - "Мережа громадянської освіти: об'єднуємо громадян, громадські організації та місцеву владу" за підтримки Національного Фонду Демократії США Створена мережа інформаційно-ресурсних центрів, до якої завдяки реалізації даного проекту вже входить 12 із 24 районних міст області, члени якої забезпечили надання інформаційних послуг населенню, відкритий доступ до інформації, обміну нею, що стало важливим елементом інтеграції до світового суспільства, розвитку демократії та підтримки демократичних змін під час президентських виборів 2004 року.

2005-2006    проект - "Мережа громадянської освіти: зміцнюємо демократичні зміни" за підтримки Національного Фонду Демократії США
Проект діяв в мережі із 15 інформаційно-ресурсних центрів і сприяв наданню громадянам вільного доступу до інформації, представленої в мережі Інтернет, необхідної для подальшого розвитку громадянського суспільства в Україні та зміцнення демократичних змін. Проект також передбачав проведення Днів громадянської освіти на базі інформаційно-ресурсних центрів. У проведенні Днів громадянської освіти брали участь представники місцевої влади, громадських організацій, користувачі бібліотек, представники ОЖІС. Кожен День громадянської освіти був присвячений певній темі, зокрема, питанням толерантності, попередженню торгівлі людьми, діяльності громадських організацій, лідерству, правам людини та ін., і мав свою особливість.

2. Правова освіта населення

2000-2001    проект - "Правова освіта заради демократії" за підтримки Національного Фонду Демократії США Проект передбачав правову просвітницьку діяльність шляхом організації та проведення семінарів, підготовки та розповсюдження тематичних бюлетенів з правових питань, серед громадських організацій області щодо поширення інформації про систему захисту прав людини в Україні та міжнародному рівні.

2001-2002    проект - "Права людини - права жінок" за підтримки Канадсько-українського тендерного фонду
Проект № 1 у переліку проектів, підтриманих Канадсько-українським тендерним фондом, був спрямований на організацію і проведення циклу семінарів "Права людини - права жінок" для представників місцевого самоврядування, лідерів громадських організацій, жінок регіону стосовно тендерної рівності та загальнолюдських прав; створення інформаційних стендів "Права людини - права жінок" в районних бібліотеках області; роботу по створенню мережі тренерів для поширення інформації про загальнолюдські права жінок, тендерну рівность, попередження порушення прав людини, торгівлю жінками й ін.

3. Активізація діяльності жіночих організацій регіону 

1997 проект - "Жінка і суспільство" за підтримки Жіночого Консорціуму ННД-США Перший проект ОЖІС, в рамках якого підготовлено та розповсюджено довідник "Жіночі організації Кіровоградської області"; створена інформаційна база даних з актуальних питань жіноцтва України та регіону; проведено ряд семінарів на теми: "Наші людські права", "Лобіювання жіночих інтересів" та ін.

 1998 проект - "Створення та відкриття Інтернет-класу для жінок" за підтримки Всесвітнього Жіночого Фонду Результатом проекту стало створення та відкриття Інтернет-класу для жінок, який дав можливість навчити жінок області роботі в мережі Інтернет, здійснювати інформаційний пошук з різних питань через віртуальний інформаційний масив, спілкуватися шляхом використання електронної пошти.

1998 проект - "Проведення Міжнародної українсько-американської конференції з питань жіночого лідерства" за підтримки Корпусу Миру (США)
Результатом проекту стало створення та відкриття Інтернет-класу для жінок, який дав можливість навчити жінок області роботі в мережі Інтернет, здійснювати інформаційний пошук з різних питань через віртуальний інформаційний масив, спілкуватися шляхом використання електронної пошти.

1999-2000    проект - "Семінари з жіночого лідерства " за підтримки Національного Фону Демократії США
В рамках проекту проведено 4 семінари з метою навчання жінок успішним навичкам роботи та впровадження новітніх технологій. Отримані навички жінки використали у майбутньому при створенні нових громадських організацій, відкритті власного бізнесу та під час участі у виборчих кампаніях.

2003 проект - "Гендер-Портал Україна." Створення українського інформаційного каталогу Інтернет з тендерних питань" за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"
Проект передбачав створення бібліографічної бази даних з описами анотацій друкованих та онлайнових інформаційних ресурсів на всеукраїнському рівні, метою якої є упорядкування інформації про існуючі ресурси з тендерної тематики. Для змістовного наповнення і розвитку бази збиралися 'матеріали з друкованих документів, періодичної преси та мережі Інтернет.

4. Попередження торгівлі людьми 

1998-1999    проект - "STOP TRAFFIC" (запобігання торгівлі жінками) за підтримки інституту Відкритого Суспільства Фонду Сороса та Міжнародного Фонду "Відродження"
 Проект передбачав проведення інформаційної програми попередження торгівлі жінками через: вивчення проблеми торгівлі жінками на Кіровоградщині; організацію циклу семінарів-тренінгів для членів неурядових жіночих організацій, спеціалістів державних структур та ін.; видавничу діяльність.

2001 проект - "STOP TRAFFIC" (запобігання торгівлі жінками)
за підтримки Winrock International через Агенцію США з Міжнародного розвитку Мета проекту було попередження нелегального працевлаштування за кордоном, формування у суспільства неупередженного ставлення до жінок, які постраждали від сексуальної експлуатації.

2005 проект - "Інформаційно-просвітницька кампанія по попередженню торгівлі людьми" за підтримки Міжнародної організації з міграції Проект передбачав організацію та проведення тренінгів для різних категорій мешканців регіону, а саме, студентів навчальних закладів, представників громадських організацій області, безробітних, зареєстрованих в центрах зайнятості щодо попередження торгівлі людьми.

2005-2006 програма „Створення Дорадчих рад з протидії торгівлі людьми при Регіональних координаційних радах в семи областях України", продовжена як "Підтримка діяльності Регіональних Координаційних рад з протидії торгівлі людьми через Дорадчі ради у сімнадцяти областях України" за підтримки Жіночого Консорціуму України
Програма була направлена на створення Дорадчої Ради як громадської експертної групи при обласній постійно діючій комісії з питань координації зусиль та обміну інформацією щодо запобігання торгівлі людьми. Проект став частиною загальноукраїнського Проекту Міжнародної організації з міграції "Боротьба з торгівлею людьми в Україні". Члени Дорадчої ради з протидії торгівлі людьми розглядали питання щодо протидії торгівлі людьми в регіоні в трьох напрямках: 1} превентивна робота; 2) реабілітація потерпілих; 3) активізація правоохоронних органів у покаранні злочинців.

2005 проект - "Третій сектор по протидії торгівлі людьми" за підтримки Міжнародної організації з міграції
Завдяки реалізації проекту створено регіональна мережа громадських організацій для координації роботи щодо попередження торгівлі людьми. В рамках проекту підготовлено тренерську групу шляхом навчання 18 представниць із 6 громадських організацій області, які безпосередньо будуть працювати з громадянами, які відносяться до групи ризику та мешкають у сільській місцевості.

5. Реінтеграція потерпілих від торгівлі людьми

2004-2006    проект - "Організація роботи ре інтеграцій ного центру для постраждалих від торгівлі людьми" за підтримки Міжнародної організації з міграції
Метою організації реінтеграційного центру для постраждалих від торгівлі людьми є виявлення постраждалих осіб та надання Тм юридичної, медичної, освітньої, психологічне! та інформаційної допомоги. Протягом 2004-2006 року членами ОЖІС виявлена 21 жінка, яким були надані вищевказані види допомоги.

6. Попередження домашнього насильства

2001 проект - „Попередження домашнього насильства" за підтримки Корпусу Миру
Завдяки реалізації проекту представники жіночих організацій м. Петразоводська (Карелія, Росія) та м. Дулус (штат Мінісота, США) тиждень працювали із 24 лідерами жіночих організацій м. Кіровограда з метою створення в регіоні мережі фахівців з питань попередження домашнього насильства.

2006 проект - „Громадські ініціативи у подоланні насильства в сім'ї: співпраця державних і неурядових організацій" за підтримки Жіночого Консорціуму України
В рамках проекту досліджувалася проблема домашнього насильства в нашому регіоні та було організовано інтерактивну дискусію за участю представників державних структур, громадських організацій, причетних до попередження насильства в сім"ї. За результатами інтерактивної дискусії підготовлено інформацію про стан проблеми насильства в сім'ї та реалізацію Закону України „Про попередження насильства в сім'ї" в Кіровоградській області, а також пропозиції щодо вдосконалення механізму практичної реалізації даного Закону, які були представлені членом нашої організації на засіданні спеціальної комісії Верховної Ради України.