“Створення Центру європейської інформації"

Проект “Створення Центру європейської інформації" 


Одним з успішних проектів Кіровоградської обласної інформаційної служби з актуальних питань жіноцтва (ОЖІС) є “Створення Центру європейської інформації" на базі ОУНБ ім.Д.І.Чижевського”. Кіровоградський ЦЄІ був відкритий у жовтні (9 жовтня) 2006 року. Партнерство ОЖІС та бібліотеки щодо підтримки роботи Центру є незмінним та успішним і до сьогоднішнього дня: з 2006-го по 2011-й роки Міжнародним фондом “Відродження” було підтримано п'ять проектів “Розвиток Центру європейської інформації на базі Кіровоградської ОУНБ ім.Д.І.Чижевського”.  На момент відкриття (2006 рік) у місті не було діючих НУО проєвропейського спрямування (на даний момент ситуація мало змінилася), тому роль ЦЄІ у справі інформування з питань європейської інтеграції виявилася дуже важливою та відповідальною.

За час свого існування ЦЄІ виконував свої функції шляхом здійснення різноманітних за
формою видів діяльності: збір, обробка та надання для користування документів з питань євроінтеграції; надання доступу до віртуальної інформації та консультацій користувачам ЦЄІ, установам і організаціям, органам влади; організація інформаційно-просвітницьких заходів; підвищення кваліфікації працівників ЦЄІ та поширення і використання отриманого досвіду; участь у мережевих заходах та сприяння розвитку Мережі центрів європейської інформації України.

З моменту відкриття Кіровоградський ЦЄІ став організатором 102 різноманітних за формою заходів (лекцій, тренінгів, круглих столів, конференцій, семінарів, виставок, творчих конкурсів тощо) для різних цільових груп. Щороку до Центру звертається близько 2000 користувачів, близько 70% з них — молодь. А отже, внесок Центру у формування європейської свідомості мешканців регіону є вельми вагомим.

Найбільш важливими результатами діяльності ЦЄІ є наступні:

• створення (у 2006 році) і підтримка локальної (обласної) мережі з 25 інформаційних
пунктів з питань євроінтеграції при районних/міських міських бібліотеках області. Для працівників таких інфопунктів щорічно проводяться навчально-методичні семінари, надаються консультації, здійснюється розсилка корисної інформації, забезпечення інформаційними матеріалами. Внесок ОЖІС у розвиток обласної мережі є дуже вагомим: саме завдяки її зусиллям усі районні бібліотеки були забезпечені Інтернет-зв'язком і технікою, а працівники отримали початкові навички консультативної і тренінгової роботи. Завдяки цьому інформація може бути донесена до найбільшої кількості користувачів області. Свідченням перспективності такої діяльності є факт запровадження подібного досвіду іншими членами Мережі ЦЄІ України (зокрема, у Дніпропетровській, Хмельницькій, Луганській областях);

• в умовах практичної відсутності у регіоні проєвропейських громадських організацій
та відносної загальної пасивності громадськості міста і області ЦЄІ виконує роль своєрідного координатора для всіх, хто або займається відповідною діяльністю  епізодично (ВНЗ та НГО, для яких євротематика не є основною), або є зацікавленим в
отриманні відповідної інформації та участі у заходах;

• Центр звертає особливу увагу на збір інформаційних матеріалів (документів) та забезпечення вільного доступу до них користувачів. Причому вільний доступ передбачає не лише “фізичну” досяжність, але й створення та розвиток відповідного пошукового апарату (електронні каталоги, бібліографічні списки, картотеки) та пропагування (шляхом організації презентацій, оглядів, дискусій тощо) документального фонду. Важливо, що усі документи, присвячені ЄС та євроінтеграції, тепер не “розпорошені” по галузевих відділах ОУНБ, а акомулюються у визначеному місці, а отже, використовуються більш активно та якісно. Центр не лише використовує документальні ресурси для власних потреб, але й поширює їх серед 25 інформаційних пунктів області, а також зацікавлених бібліотек міста, ВНЗ, громадських організацій, шкільних євроклубів.

 


Comments