"Права людини — права жінок"

Проект "Права людини — права жінок"
(Український Гендерний Фонд Посольства Канади в Україні)
2001-2002

НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ПРОЕКТ:
Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва (голова організації — Гаращенко Олена).

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ'Я КЕРІВНИКА ПРОЕКТУ
Животовська Валентина — заступник голови.
Телефон: (0522) 22-65-06, 56-70-65.
Факс: (0522) 22-65-79.
Електронна пошта: vgz@library.kr.ua

МЕTА ПРОЕКТУ

Підвищити рівень інформованості громадян регіону, в т.ч. місцевих урядовців, ЗМІ, лідерів громадських жіночих організацій та взагалі жінок стосовно гендерної рівності та загальнолюдських прав жінок, в т.ч. запобігання торгівлі жінками, та об'єднати їх зусилля для сумісної діяльності у відстоюванні жіночих людських прав у молодій демократичній державі — Україні — шляхом організації інформаційно-просвітницької кампанії "Права людини — права жінок".

ОПИС ПРОЕКТУ
     Реалізація проекту передбачає:
Організацію і проведення циклу семінарів-тренінгів "Права людини — права жінок" для урядовців, ЗМІ, лідерів громадських жіночих організацій та взагалі жінок Кіровоградської області.
Створення інформаційних стендів для жіноцтва у кожному районному центрі області.
Просвітницьку діяльність через видавничу діяльність та зв'язок із ЗМІ, мережу Інтернет.

     В результаті реалізації проекту очікується:

Підвищення усвідомлення громадян регіону з питань гендерної рівності та жіночих людських прав, в т.ч. проблеми торгівлі жінками.
Активізація діяльності жіночих неурядових організацій та державних структур з питань загальнолюдських жіночих прав, в т.ч. попередження торгівлі жінками.
Створення мережі тренерів з питань гендерної рівності та жіночих людських прав.
Забезпечення безпечного комунiкацiйного простору ЗМІ для дискусiй та обмiну iнформацiї щодо загальнолюдських прав жінок.

Завдяки створеній мережі тренерів, поширення та розповсюдження інформації щодо загальнолюдських прав жінок, гендерної рівності, попередження порушення прав жінок, в т.ч. торгівлі жінками, тощо буде продовжено регіональними тренерами на замовлення організацій та учбових закладів.

Семінар "Права людини — права жінок" (м. Кіровоград)