"Підтримка мережі громадянської освіти: електронне урядування — нові кроки розвитку громадянського суспільства в Кіровоградській області"

Проект "Підтримка мережі громадянської освіти: електронне урядування — нові кроки розвитку громадянського суспільства в Кіровоградській області"
(Національний Фонд Демократії (США)
2003-2004

Термін електронне урядування став дуже активно використовуватись в колах інформаційних фахівців України лише на початку 2002 року. Це пов'язано з політикою інформатизації в Україні, розвитком ІКТ, а також з першими кроками співпраці громадян, недержавних організацій з органами влади через комунікаційні технології. Безумовно вираз "перші кроки" не відноситься, в повній мірі, до міст Харкова, Києва, Львова, Дніпропетровська або Одеси, але пересічний громадянин, який проживає в маленьких провінційних містах центру України з населенням від 5 до 20 тисяч, отримує реальну можливість зробити "перші кроки" до електронного урядування з допомогою Інтернет технологій.

Електронне урядування в цьому проекті є головним елементом, тому що ми плануємо надати не тільки доступ до інформації, але й використати інтерактивні можливості мережі, активізувати взаємодію громадськості і влади, зробити більш прозорими процеси прийняття рішень, дати мінімальний, але технологічно-реальний шанс "дотягнутись до влади", поспілкуватись з представниками владних структур, спілкуватись інтерактивне в мережі НДО. У нас в області на базі центральних районних бібліотек почали працювати в 2002 році публічні центри регіональної інформації, де збираються документи місцевої влади. Там, де існують ІРЦ, інформаційний потенціал подвоюється: до місцевих ресурсів додається ресурс електронного урядування, а саме урядова інформація в Україні, плюс інтерактивне спілкування.

Заходи сплановані в проекті відображають цю ідею: організація школи, чатів з представниками влади та НДО, створення веб-сторінок ІРЦ власними силами після навчань проведених на базі нашої організації, проведення одноденних семінарів в кожному ІРЦ по електронному урядуванню з запрошенням представників влади та НДО кожного району.

Всі ці заходи спрямовані на більш активну участь громадськості в процесі урядування з допомогою нових інформаційних технологій. Суть проекту полягає в тому, що громадським організаціям надається можливість постійно отримувати інформацію щодо діяльності органів місцевого самоврядування, а органам державної виконавчої влади надається змога спілкуватись з громадськими організаціями завдяки інформаційним технологіям.

Ми прагнемо в максимальній мірі використати цю можливість для обох сторін. Тобто проблеми електронного урядування ми розглядаємо як один із напрямків розвитку громадянського суспільства, як шлях спрямований на те, щоб зняти бар'єри спілкування між владою та громадянами в плані поінформованості і дати можливість останнім брати участь в розробці тих чи інших рішень.